Referat kamerataften 21. januar 2016

Referat kamerataften 21. januar 2016

Publisert av Jon-Inge Nordlien den 15.09.16. Oppdatert 16.01.20.

Til stede: Jon Inge Nordlien, Rolf Thorsplass, Gudmund Skotte, Svein Torgersen

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

Møteleder: Svein Torgersen

Referent: Svein Torgersen

Sak 1. Referat fra siste møte

•             Ikke gjennomgått 

Sak 2. Støtte til Gazaveteraner i forbindelse med Eurotreff 2016

NVIO avd Rogaland har sendt invitasjon til Eurotreff i Stavanger 22-25 september i år. I og med at det er programfestet en seremoni for veteraner fra Gaza (UNEF 60 år) ble det aktuelt å sondere om det er mulig å gi en støtte til våre Gazaveteraner slik at de kan delta på dette treffet. Vi har flg midler til disposisjon

•             Brukskonto:15486,50

•             Kapitalkonto:61744,-

Det ble besluttet at vi vil støtte våre Gazaveteraner til dette treffet. De som vil ta med seg ektefelle/partner kan gjøre det.

Sak 4. Årsprogram 2016

Foreløpig forslag

•             Torsdag 21.januar kl. 1900 på Pillarguri, Otta. Kamerataften med styremøte/medlemsmøte.

•             Torsdag 11.februar kl1900 på Pillarguri, Otta. Kamerataften

•             Torsdag 18.mars kl1900 på Pillarguri, Otta. Kamerataften med styremøte/medlemsmøte.

•             Torsdag 14.april kl1900 på Pillarguri, Otta. Årsmøte

•             Søndag 8.mai kl 1000 i minneparken på Dombås. Markering av veterandagen og frigjøringsdagen. Alle veteraner inviteres til lunsj på HV-skolen (HVSKS) etter markeringen.

•             Torsdag 16.juni på Dombås (HVSKS). Kamerataften. Brief fra HVSKS.

Ingen aktiviteter i juli.

•             Fredag 19-20.august tur til Hjerkinn og Snøheim. Middag og overnatting. Ektefelle/partner inviteres også.

•             22-25 september. Eurotreff i Stavanger. Ektefelle/partner inviteres også.

•             Søndag 23.oktober FN-markering. Sted bestemmes senere.

•             Søndag 13.november omvisning på krigsminnemuseet på Kvam. Bevertning på Sinclair etter omvisning/orientering

Sak 5 Eventuelt

•             Leder melder inn foreløpig påmelding til Eurotreff i Stavanger innen 31.jan. Uforpliktende påmelding.

•             Jon Inge sjekker snarest opp data på Tysklandsbrigadeveteran som ikke er blitt hedret med medalje.

Møtet ble avsluttet med at Rolf fremførte et finsk dikt og spilte et tema fra  den finske komponisten Jean Sibeleus verk Finlandia på munnspill. Deretter en munter dansesang til ære for møtedeltakere og vertinnen på Pillarguri