Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO (tidligere FN-Veteranenes Landsforbund – FNVLF) er en upolitisk og frivillig organisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og er det største veteranforbundet, med nærmere 7300 medlemmer og 55 lokalforeninger over hele landet (2011).
Avdeling Gudbrandsdalen ble stiftet 8. april 1992, og har 157 medlemmer.