Referat kamerataften 25.juni 2015

Referat kamerataften 25.juni 2015

Publisert av Jon-Inge Nordlien den 26.06.16. Oppdatert 16.01.20.

Kamerataften gjennomført på Frichs kafeteria på Dombås som på kort varsel ordnet møtelokale. Nedenfor er referat fra medlemsmøtet. En særlig takk til Håvard Gangsås for et interessant foredrag om Røde Kors sine operasjoner i Sierra leone og i Nepal.

Referat fra kamerataften på Frichs kafeteria torsdag 25.juni 2015

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

Møteleder: Svein Torgersen

Referent: Svein Torgersen

Sak 1. Referat fra siste møte

•             Ikke gjennomgått 

Sak 2. Bestilling bereter og skjerf FN

Leder har adresse til fabrikant som skaffer dette blir ordnet snarest. Det enkelte medlem må betale for utstyret.

Sak 3. Gave til Helge Norderhus

Vi må gi en gave som takk for innsatsen til Helge. Tanken er å gi en bolle med innskrift: »Takk for innsatsen 1992-2014. Kamerater fra NVIO Gudbrandsdal».  Håvard sjekker med aktuelle håndverkere i Lesja.

Sak 4. Program høst 2015

Tentativt program:

•             Kamerataften med middag og overnatting på Snøheim fredag 28.august. Der planlegger vi å gi gave til 80-årsdagen til Rolf Thorsplass. Innbydelse kommer.

•             Kamerataften på Ringebu (?) torsdag 17.september

•             Markering FN-dag og gudstjeneste søndag 25.oktober. Blir antakelig på Lesja eller Folldal. Nærmere orientering følger.

•             Julemøte ultimo november. Tur til enten Kiel eller København.

Så snart møteprogrammet er klart, sendes innbydelser og vi vil også annonsere dette i lokalpressen.

Sak 5

Vi diskuterte hvordan vi skal nå frem til flere av våre medlemmer. Konklusjonen er at vi må fortsette i stor grad som før. Orientering om kamerataften må sendes ut både digitalt og på papir. Vi som treffes oftest er i alder fra 40+ og oppover. Det kommer noen til etter hvert som de blir eldre. Uansett; vi har ikke vondt av å se oss selv fra utsiden og gjøre opp en mening om hvordan miljøet skal fremstå som mer attraktivt.

Sak 6. Orientering fra tjeneste ute

Håvard orienterte om sine opplevelser og erfaringer som Røde Kors arbeider under Ebolakrisen i Sierra Leone før jul og jordskjelvet i Nepal i mars i år. Med bilder, film og ord ble dette en innsiktsfull og lærerik historietime der Håvard også erfarte at de militære ferdighetene tilegnet under operasjoner under andre himmelstrøk kom godt med også når en skal bistå i humanitært arbeid. Håvard vil orientere mer siden.

Møtestart 1900. Møteslutt 2230